In calitate de medic neurolog ofer patru categorii de servicii medicale:

Diagnosticare

Diagnosticul neurologic este un act complex la care concura datele anamnezei (acuzele pacientului), examenul obiectiv general, examenul neurologic si explorarile paraclinice (analize de laborator, rezonanta magnetica, computer tomografie, electroencefalografie, electromiografie, potentiale evocate).

Tratament

Tratamentul in neurologie cuprinde masuri generale si tratament specific.

Masurile generale se refera la schimbarea dietei, psihoigiena somnului, efortul fizic, eliminarea factorilor de stres.

Tratamentul specific este medical (simptomatic si etiopatogenetic, cand e posibil) si uneori chirurgical.

Monitorizare

Monitorizarea pacientului cronic presupune consultatii periodice (de obicei la 6 luni) pentru urmarirea evolutiei bolii si eficacitatea tratamentului.

Profilaxie

Profilaxia afectiunilor neurologice reprezinta ansamblul masurilor medicale care se iau pentru prevenirea aparitiei sau pentru limitarea efectelor acestor afectiuni; se refera la un program de masuri care cuprinde tratament medicamentos in combinatie cu modificari ale stilului de viata.

Profilaxia este deosebit de importanta in neurologie, cunoscut fiind faptul ca o data aparuta o boala, deficitele neurologice sunt greu de recuperat. Profilaxia bolilor neurologice poate fi:

Primara – pacientul are anumiti factori de risc pentru o boala care trebuie monitorizati si ale caror efecte trebuiesc ameliorate. Spre exemplu: hipertensiune arteriala, diabet zaharat, hipercolesterolemie ca factori de risc pentru un accident vascular cerebral.

Secundara – pacientul a dezvoltat o anumita boala neurologica (de exemplu, un accident vascular cerebral) si se doreste evitarea sau reducerea riscului producerii unui alt AVC.

Ce cuprinde consultatia neurologica in regim privat

Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute precum si acutizari ale bolilor cronice, cuprinde:

 1. anamneza, examenul clinic general, examenul obiectiv neurologic, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
 2. unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare;
 3. stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
 4. recomandare pentru dispozitive medicale, dupa caz;
 5. bilet de internare, dupa caz;
 6. bilet de trimitere catre alte specialitati, dupa caz;
 7. bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, dupa caz;
 8. eliberare de concediu medical, dupa caz.

Important:

 • Pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta/acutizari ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se deconteaza maximum 3 consultatii pe asigurat, intr-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de catre medicul de specialitate din specialitatile clinice.
 • Consultatia medicala de specialitate se acorda pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile in care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie si numai in conditiile in care medicul trimitator se afla in relatie contractuala – contract sau conventie – cu casa de asigurari de sanatate.
 • Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua si a treia consultatie in vederea stabilirii diagnosticului si/sau tratamentului, se face direct, fara alt bilet de trimitere.
 • Medicul de specialitate are obligatia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicala, despre planul terapeutic stabilit initial precum si orice modificare a acestuia, la momentul in care aceasta a survenit.

Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute precum si acutizari ale bolilor cronice, cuprinde:

 1. anamneza, examenul clinic general, examenul obiectiv neurologic, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
 2. unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare;
 3. stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;